Whitepaper & Schoonmaakkaarten

Whitepaper over het belang van schone en gezonde basisscholen


Whitepaper voor schoolbesturen, directeuren en leerkrachten van basisscholen. In deze whitepaper vindt u een overzicht van de aspecten die het binnenmilieu van een school bepalen. Ook wordt uitgelegd hoe u deze aspecten kunt beïnvloeden en wordt ingegaan op de rol die professionele schoonmaak kan spelen om uw school gezond te maken en te houden.

Schoonmaakkaarten

Om de werkzaamheden van het schoonmaakbedrijf en de school vast te leggen en bij te houden, zijn schoonmaakkaarten ontwikkeld. Eén voor de gehele school (schoonmaakkaart School) en één voor de klas (Klassenkaart). Door de kaarten bij te houden, samen te bespreken (school en schoonmaakbedrijf) en regelmatig te evalueren, ontstaat er zowel bij het schoonmaakbedrijf als bij de school meer zicht op het schoonmaakwerk en op zaken die eventueel mis gaan. Ook is er een afsprakenkaart voor de zomervakantiebeurt.