Praktische tips

 
Ventileren
• met CO2-meter kunt u meten of er voldoende ventilatie is
Bij ramen/roosters:
• zet ramen altijd op een kier, zelfs bij slecht weer
• laat roosters dag en nacht open staan
• zet ramen en deuren in de pauze even tegen elkaar open
Bij mechanisch ventileren:
• zet de ventilatie in de hoogste stand
• controleer regelmatig de luchtstroom
• maak het ventilatiesysteem regelmatig schoon
• neem maatregelen als het systeem een storend geluid maakt
 
 
Bron: www.eenfrisseschoolbegintindeklas.nl, GGD GHOR Nederland