Samenwerking

Een schone en gezonde school realiseer je niet alleen. Het vraag om betrokkenheid en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Maar meer nog dan verantwoordelijkheid, gaat het in een gezonde school om samenwerking. Door met elkaar in gesprek te gaan, ontstaat pas echte samenwerking.

Betrokken partijen:
In hoofdstuk 3 van de whitepaper wordt uitgebreid beschreven wat alle betrokkenen kunnen doen om een gezonde school te krijgen.
 
Best practice: samenwerken voor een gezonde school
 
Een schone en gezonde basisschool. Hoe krijg je dat voor elkaar? 
Dat het belangrijk is, staat buiten kijf. Het heeft een positief effect op de prestaties en gezondheid van leerlingen en leerkrachten. Het sleutelwoord is: samenwerking. Tussen school(bestuur), schoonmaakbedrijf, de schoonmakers en de leerkrachten en leerlingen. Dit filmpje laat zien hoe je met elkaar over schoonmaak in gesprek gaat. Een goed resultaat bereik je samen!