Renoveren en nieuwbouw

‘Schoonmaken van een gebouw kost geld; opgeteld over de levensduur, meer dan bouwen. Slim bouwen en investeren in goede reinigbaarheid spaart op den duur dus veel kosten uit’.

Een schoonmaakbewust ontwerp is het gemakkelijkst te realiseren bij het bouwen en renoveren van scholen. Deze whitepaper gaat echter over schoonmaak in bestaande gebouwen.

Kijk voor meer informatie over verbouw en nieuwbouw van scholen op de websites van onder andere de PO-Raad (sectororganisatie voor primair onderwijs), Ruimte-OK (kenniscentrum voor huisvesting en financiering in het primair onderwijs en de kinderopvang, www.ruimte-ok.nl ) en OSB.
 
OSB en VSR publiceerden een uitgave over schoonmaakbewust ontwerpen en gezond onderhouden van schoolgebouwen voor het primair onderwijs. Ook de inrichting is van belang. Goed schoonmaken is nodig maar niet altijd goed mogelijk.