Onderhoud: periodiek en frequent

Frequent onderhoud
Onder frequent onderhoud verstaan we dagelijkse en wekelijkse schoonmaaktaken. Voor dagelijks onderhoud geldt dat alles wat scholieren en leerkrachten dagelijks meermaals aanraken, vaak en goed moet worden gereinigd. Deze reiniging heeft effect op de gezondheid van leerkrachten en leerlingen. De dagelijkse werkzaamheden staan opgesomd op de klassenkaart.

Ook de minder frequente (wekelijkse) werkzaamheden vindt u terug op de klassenkaart. in de tweede kolom Dit zijn werkzaamheden die zorgen voor een ‘redelijk schone situatie’ en die bepalen hoe de school er uitziet en hoe schoon deze wordt ervaren.

Om de school écht gezond te houden is ook periodiek onderhoud nodig.

Periodiek onderhoud (tijdens vakanties)
De uitvoering van een (nieuw) schoonmaakprogramma begint in het ideale geval met een grote schoonmaak. Het hele gebouw moet in een conditie komen die effectief schoonmaken mogelijk en zinvol maakt.

Dat betekent ernstige gebreken (laten) herstellen zoals lekkages. Vocht leidt immers tot schimmel en stank. Grote-schoonmaak-werkzaamheden komen gedurende een jaar op vaste momenten terug: dit zijn periodieke schoonmaakwerkzaamheden. Voor basisscholen zijn de vakanties hiervoor een handig moment. Bijvoorbeeld het conserveren van vloeren van klassen en het schrobben van vloeren van het sanitair.

Onder periodiek onderhoud valt ook het onderhoud van het ventilatiesysteem. Het filter moet regelmatig worden vervangen. Is de luchtbehandelingskast schoon en droog? Afvoerputjes kunnen verstopt raken.
Stofnesten, zoals knutselwerkjes of een stapel knuffels, zorgen ondanks dagelijks stoffen en stofwissen voor ongemak in het klaslokaal. Een tip is om elke maand knutselwerkjes van leerlingen weg te halen (zie Praktische tips).

Wat technisch gezien wel of niet schoon is, daar zijn algemeen geldende normen voor. Wetenschappelijk is dit onderzocht en beschreven door Vereniging Schoonmaak Research (VSR), een onafhankelijk platform voor professioneel schoonmaken.