Financiering: londo

De vergoeding die basisscholen krijgen voor het schoonmaken van het schoolgebouw, maakt onderdeel uit van de lumpsum-financiering. In de berekening van de lumpsum wordt landelijk een berekening gemaakt voor de kosten voor schoonmaak.
Schoonmaak valt onder de groepsafhankelijke programma's van eisen. Hiervoor dient u het genormeerd aantal groepen leerlingen te berekenen of te achterhalen.

Hieronder kunt u uitrekenen op basis van het genormeerd aantal groepen leerlingen of vierkante meters in het schoolgebouw hoe hoog deze berekening per school is. LET OP: als een school bijvoorbeeld kleinere klassen heeft, kan het genormeerd aantal groepen afwijken van het aantal werkelijke aantal groepen. Vraag daarom bij de school het genormeerd aantal groepen leerlingen na.

Mocht u het genormeerd aantal groepen leerlingen niet kunnen achterhalen, dan kunt u een inschatting van de financiering maken door het aantal m2 hieronder in te voeren.
 
Meer informatie vindt u op de site van de PO Raad.
 

Londo 2024

Aantal groepen
Aantal m2
Londo 2024 0,00
 
Bovenstaande berekeningen leveren een totaalbedrag op dat inclusief BTW is.

Ben u zich bewust van de volgende randvoorwaarden?

-maakt de naschoolse opvang ook gebruik van de klaslokalen? Wellicht moet de schoonmaak dan intensiever?

-omgeving heeft invloed op aard en frequentie van schoonmaak. Denk bijvoorbeeld aan invloeden omdat school dicht bij het strand ligt of aan een spoorweg?

-als het lumpsumbedrag maximaal gebruikt wordt, dan worden de toiletten (slechts) 1x per dag schoongemaakt. Is dat voldoende? Ook bij de toiletten van de onderbouw?