Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag vond in 2010 zijn oorsprong, na de schoonmaakstakingen begin dat jaar. Met de code willen betrokken partijen zoals OSB, vakbonden, opdrachtgevers, intermediairs en Rijksoverheid, de marktverhoudingen in de branche verbeteren. De belangrijkste inzet van de code is dat betrokken partijen niet alleen kijken naar de prijs, maar dat juist kwaliteit van de uitvoering van het schoonmaakwerk en de arbeidsomstandigheden moeten worden meegewogen.

Al bijna 1.000 schoonmaakbedrijven en opdrachtgevers ondertekenden de Code. Zij beloven onder andere zich aan geldende wet- en regelgeving te houden, de CAO na te leven en heldere afspraken te maken met opdrachtgevers.
Vraag ernaar bij uw schoonmaakbedrijf. Wanneer het bedrijf de Code heeft getekend dan weet u dat het zich verplicht heeft om de Code na te leven.
 
Meer informatie: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl